Zalim

Zalimin işidir dünyada, işlediği cürüm 

Mazlumun harcıdır mâruz kaldığı zulüm 


Zalim saplanmıştır o menfur emeline 

Mazlum katlanmak zorunda sinesindeki eleme


Zalim aldanmıştır dünyanın çirkin yüzüne 

Çamur atmak ister mazlumun nurlu yüzüne 


Zalim için yalan, iftira bir iştir 

Mazlumun zalim karşısında başı diktir


Zalim zulmeder dağlar gibi 

Mazlum göz yaşı akıtır çağlar gibi 


Zalimin arkasında şeytan var onu mağrur eden

Mazlumu ayakta tutan Allah'tır onu var eden 


Zalim durmadan mazluma çatar

Mazlum buna gülerek bakar


Yalandır zalimin âyinesi

Doğruluktur mazlumun dairesi


İsteyen zalim olur alır şeytanı arkasına

Dileyen mazlum olur vekildir Allah ona