Naat

Canım feda olsun yoluna Ey cânı Cânan 

Aşkınla yanmayan gönülde varmıdır bir anlam


Bana fevt haramdır senin için değilse 

Olur senin için mevt berceste


Yâd ederken seni dil olur cûşiş

Denaettir eger olmuyor ise cûşiş


Kâmil-i iman sende idi

Senin için cihan bir katre idi


Sendin Hâlıkın mahremi-esrarı

Verildi sana Muhammedül Emin vasıfı


Rahmet olarak gönderdi seni yaradan

Sen insanları kurtardın pek çetin Nâr'dan


Sâhir dediler, Mecnûn dediler aldırmadın

Bir an bile yolundan dönecek olmadın


Bu idi seni âleme sevgili kılan

İmana sadakatin idi, inkarı yerden yere vuran


Hissiyat-ı Aşkın kalbimi celp eder

Bu ateş ancak vuslat ile söner 


Âlemde en güzel aşk idi Veysel'in Aşkı 

O şem'a'ları senin için yaktı


Fânisin cihâna gelmezsin geri

Kavuşturur sana beni Aşk-ı Veysel'i