iletişim kategorisindeki yazılar

kelimeler

"Düşünüyorum, öyleyse varım." ünlü bir düşünürün sözüdür. Belki de bir felsefe fikrinin doğmasına öncülük etmiştir ya da uzun süren felsefi düşüncelerin bir meyvesidir, kim bilir. Şu vardır ki; düşünc [...]

Önceki Sonraki