Üç Riyakar

Resul-i Ekrem Sallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü Allah teala'nın huzurunda önce şehit düşmüş biri çıkarılacak. Cehab-ı hak ona verdiği nimetleri bir bir hatırlatacak, o da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek...

"Sana verdiğim nimetlerti nasıl kullandın?" sorusuna cevaben:"Senin uğrunda şehit düşene kadar çarpıştım ya Rabbi!" diyecek. Allah da:"Yalan söylüyorsun; sen Allah için değil, kendine 'cesur adam' dedirtmek için savaştın ve sana 'Ne yiğit adam!' dediler" lafzından sonra görevlilere emredecek, onlar da onu yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacak .

Ardından ilim öğrenip ögreten ve Kur'an okuyan biri getirilecek. Cenab-ı Hak ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek ve şöyle konuşacaklar

"Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kulandın?"

"İlim öğrenip öğrettim Senin rızan için Kur'an okudum ya Rabbi!"

"Yalan söylüyorsun. Sen ilmi 'alim' desinler diye öğrendin. 'Kur'an'ı ne güzel okuyor' dediler."

Sonra görevlilere emredecek. Onlar da onu yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacaklar.

Daha sonra Allah Teala'nın huzuruna çok zengin biri getirilecek. Cenab-ı Mevla ona soracak ve o kişi de nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek.

"Sana verdiğim nimetlerti nasıl kulandın ?"

"Yarabbi! Malımı nereye harcamamı emrettiysen oraya harcadım."

"Yalan söylüyorsun! Sen malını 'ne cömert adam' dedirtmek için harcadın. Gerçekten de sana 'ne comert adam!' dediler".

Sonra görevlilere emredecek , onlar da adamı yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacak .

Allah İnsana Çok Yakındır

İnsanların büyük bir çoğunluğu Allah'ı kendilerinden uzak zanneder. Oysa gerçekte Allah;

Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" (İsra Suresi, 60)

ayetinde buyurduğu gibi insanlara çok yakındır. İnsanın her durumunu görür, her sesini işitir. Hatta içinden geçen düşünceleri, kalbindeki sıkıntı ve vesveseleri bilir. Hak Teala'yı hakkı ile bilip en güzel şekilde layık olabilme temennisiyle ...