İki Çirkin Yalan!

Birini aşırı şekilde övmek, boynunu koparmak gibidir. Bir şahsı methetmek gerekiyorsa ve o kimse gerçekten öyle ise, o zaman:"Onun şöyle iyi, böyle iyi olduğunu sanıyorum" demelidir.

Menfaat sağlamak istediği kişiyi, layık olmadığı şekilde ve yüzüne karşı öven dalkavuğa itibar etmemeli, beklediği şeyi kendisine vermelidir.

Gülmek ve latifi şakalar yapmak elbette dinimizde yasak değildir. Ama sırf insanları güldürmek için şakalar yapmak, fıkralar anlatmak çirkin bir yalandır. Sevgili Peygamberimiz yeri geldiğinde pek tatlı şakalar yapmıştır. Mesela küçük hizmetkarı Enes'e:"İki kulaklı!" diye takılmıştır.

Sevdiği bedevilerden biri olan Zahir, pazarda malını satarken Efendimiz arkasından yaklaşıp onu kucaklamıştır ve:"Bu köleyi kim satın almak ister?" diye latife etmiştir .

Öte yandan başakalarını güldürmek için yalan söyleyen kimse hakkında üç defa:"Yazıklar olsun ona" buyurmuştur.

Ayrıca; şakadan bile olsa yalan söylemeyen bir kimseye cennete köş verileceği bildirilmiştir .