Kadına Yönelik Pozitif Ayrımın Sebebi Nedir?

Kadın erkek eşitliği, ülkemizde hâlen uygulama noktasında tam anlamıyla kusursuzluğa bürünmüş bir kavram değildir. Kimileri bunu İslam ile bağdaştırırken, kaldı ki müslümanların yanlışlarını İslam'a yüklemek saçmalıktır, kimileri de ataerkil bir toplum oluşumuza bağlar. Din ya da töresel öğretilerin bir sonucu olarak erkeğin ilişkilerde dominant rol üstlenmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Bir nesil öncesini ele alalım... Kadın, daha çok bir sömürge aracı olarak görülmekteydi; kimsenin dillendirmek dahi istemediği bir araç... Kadın ev işlerini yapardı, uğraşır didinirdi, çocuk bakardı, yemek yapardı... Erkek de çalışırdı. Eve geldiğinde de kadının tüm gün evde olduğu gerekçe gösterilerek üstüne üstlük bir de deşarj olmak için kadın kullanılırdı.

Üst paragraf her ne kadar genelleme de olsa, istisnaları inkâr etmek de hoş olmaz... Kadına saygının had safhada olduğu aileler tabii ki yok değildi. Fakat genellikle durum üstte anlatıldığı şeklindeydi.

Günümüzde Kadın Erkek Eşitliği

Peki zamanla ne değişti? Kadın erkek eşitliği olması gerektiği zemine oturdu mu? Cevabı ben vermeyip konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmaya devam edeyim... 5-6 yıl öncesine kadar kadın erkek eşitliği üzerinde duruluyorken, artık üzerinde durulan husus 'kadına yönelik pozitif ayrımcılık' şeklinde bir dönüşüm geçirmişti... Artık her alanda kadın el üstünde tutulmak isteniyordu ve ilginç olan erkeklerin de bu pozitif ayrımı desteklemesi, hatta öncü rolü üstlenmesiydi. Erkeği toplumsal rolünün getirdiği avantajlar düşünüldüğünde, kadına yönelik pozitif ayrımcılığı neden desteklemişti? Sebebi Ali Bulaç'a göre, erkeğin rolünün erkeğe yüklediği 'sorumluluk' olabilir...

Süreç İtibarı ile Kadın Erkek Eşitliği

Değinmeye çalıştığım nokta yavaş yavaş ortaya çıkıyor sanırım... Önceleri kadın erkek eşitliği için kadınlar ses dahi yükseltemiyor, toplum da buna sessiz kalıyorken, şimdilerde kadına yönelik pozitif ayrımcılığı topyekün destekler olduk. Neydi değişen? Erkek henüz mü farkına vardı rolünün yüklediği sorumluluğunun? Bence yanlış bir düşünce... Çünkü mesele erkeğe yüklenen sorumluluğun ağırlığıysa eğer, tüm erkekleri 'aptal' diye yaftalasak yeridir. Zira binlerce yıldır erkeğin hüküm sürdüğü bir dünyada kadın pozitif ayrıma tabi tutuluyorsa, bunun sebebi başka bir şey olmalı...

Eğer buraya kadar okuduysanız yazıyı; kadına yönelik pozitif ayrımın nedeni ile ilgili düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim...