Referandumda Neye ‘Evet’ Diyeceğiz?

Referandum, son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden konu gibi görünüyor... Biz de yazarcizer.net olarak, referandum paketi ile ilgili bir yazı dizisi yazmaya karar vermiştik. Fakat çeşitli sebeplerden ötürü yarım kaldı. Yazı dizisinden ziyade, 'tek bir makale içerisinde referandum paketinin içeriği değerlendirmek daha doğru olur' diye düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdik.

Her parti, iktidarıyla-muhalefetiyle, kendi fikrini halka empoze etmeye çalışmakta, çeşitli propagandalara ev sahipliği yapmakta. Önümüzde bir hafta gibi kısa bir süre kaldı ve hâlâ net bilgisi olmayanlar var...

Peki referandum paketinde neler var? Öncelikle size yapabileceğimiz en büyük yardım, değişen maddlere dair, değişen maddelerin eski/yeni hallerini gösteren REFERANDUM MADDELERİ adresini ziyaret etmeniz olacaktır... Adresteki ayrıntılı açıklamalarda da göreceğiniz üzere, özellikle Facebook tarzı sosyal paylaşım sitelerinde kara propagandalarda söylendiği gibi; referandum emeklilik yaşı veya prim gün sayısı gibi benzeri tuhaflıklarla ilgili bir düzenleme getirmiyor. Bunlar tamamen hükümeti karalamaya yönelik ortaya atılan iddialar. Çamur at izi kalsın mantığı güdülerek, daha baştan birçok kişinin fikrini olumsuz yönde değiştirmek için uygulanan stratejilerdi...

Gelelim değişikliğe neden evet denmesini savunduğumuza...

1- Ülke, uzun zamandır ilk defa 'daha demokrat bir anayasa' idealine bu kadar yaklaştı.

Eğer referandumdan 'hayır' sonucu çıkarsa, orta vadede bu konu tekrar siyaset gündemine gelmez. Biz de bu anayasaya mahkum olarak devam ederiz.

*Peki neden tekrar gündeme gelmez?

Muhalefet partileri zamanında yeni anayasayı kendileri de istiyordu. İktidar olduklarında, ya da ortada fol-yumurta yokken anayasa yapacağını söylemek kolay. Fakat aylardır, taslağın önündeki engel olmuştu muhalefet partileri. Hatırlayın geçtiğimiz birkaç yılı... Hükümetin davetlerini ya da değişiklik önerisi sunma tekliflerini her seferinde reddeden de bu muhalefet partileriydi. Şimdi de kalkmış 'biz çözeceğiz' diyorlar...

2- Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler pozitif ayrımcılığı yaşayacak; herkesle eşit haklara sahip olacak. (Madde 10)

3- Kişisel veriler yasalarla korunacak. Kişi, rızası olmadan fişlenemeyecek.

Zaten kimsenin böyle birşeye rızası olmayacağı için; fişlenme tarih olacak. (Madde 20)

4- Yurtdışına çıkış yasağı, sadece mahkeme kararı ile alınacak ve ortada suç olması gerekecek.

Yani aklına esen kurum, vatandaşların yurtdışına çıkış özgürlüğünü engelleyemeyecek. (Madde 23)

5- Çocuk istismarı yasalar sayesinde engellenecek. (Madde 41)

6- Çalışanlar birden fazla sendikaya üye olabilecek.

Maddenin eski halindeki 'Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz' ibaresi kaldırıldığı için birden fazla sendikaya üyelik yolu açılacak... (Madde 51)

7- Memur ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı sağlanacak. (Madde 53)

8- Grev, genel grev ve iş yavaşlatma hakkının önündeki engeller kalkacak. (Madde 54)

9- Yeni anayasa ile oluşturulacak olan Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde, vatandaş uğradığı her türlü haksızlığı şikayet edeceği bir mercîye kavuşacak.

Brokrasideki 'muhattap bulamama sorunu' büyük oranda halledilecek. (Madde 74)

10- Milletvekilliği hakkını milletvekilinden ancak millet alabilecek.

Artık parti kapatma gibi durumlarda milletvekilliği düşmeyecek. 'O görevi millet verdiği için, alma görevi de millete aittir' ilkesi benimsenecek... (Madde 84)

11- TBMM Başkanlık Divanı’nın görev süresi düzenlenecek. (Madde 94)

12- Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolu açılacak.

Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak. (Madde 125)

13 - Memurlara toplu sözleşme hakkı verilecek. (Madde 128)

14- Memurlara verilen disiplin cezalarına yargı yolu açılacak. (Madde 129)

15- Adalet hizmetlerinin denetimi düzenlenecek. (Madde 144)

16- Siviller artık askeri mahkemelerde yargılanmayacak.

Dünya'nın hiçbir yerinde görülmeyen bu uygulamaya artık son verilecek! Siviller sivil mahkemede yargılanacak sadece... (Madde 145)

17- Anayasa Mahkemesi’nin yapısı tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi çağdaş ve geniş katılımlı bir şekle dönüşecek.

Burada en çok eleştirilen nokta, 'hükümet kendini korumaya alıyor' şeklinde eleştirilen, meclisin toplam 17 üyeden 3 tanesini kapalı oylama ile seçmesidir. Fakat bu üyeleri hükümet değil meclis seçiyor. Yani 'Ak Parti kendini korumaya alıyor' tamamen kuru iftira. Zira Ak Parti son iki seçimde yüksek oranda oy kaybetti ve bu şekilde devam edecek gibi görünüyor... Meclisteki milletvekili dağılımının daha eşit seviyeye geleceğini de düşünürsek, Ak Parti'nin kendini korumaya almak için böyle bir madde getirmesi saçmalık olur...(Madde 146)

18- Türkiye, Avrupa Birliği standartlarında bir Anayasa Mahkemesi’ne kavuşacak. (Madde 147)

19- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanınacak. (Madde 148)

20- Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usulü, çağdaş bir yapıya kavuşacak. (Madde 149)

21- Askeri Yargıya düzenleme getirilecek. (Madde 156)

22 - Askeri mahkemelerde de mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatı sağlanacak. (Madde 157)

23 - HSYK, demokratik bir yapıya kavuşacak.

Bu da muhalefetin eleştirdiği maddelerden... Yine hükümetin kendini korumaya aldığı tzi savunuluyor. Fakat bunun bir tez olduğu konusunda bile ihtilaf içerisindeyiz. Zira HSYK yeni düzenleme sayesinde her kesimden hakimlerin oluşturduğu bir kurum olacak ve üye sayısı artacağını da hesaba katarsak, daha demokrat, çoksesli bir yapıya kavuşacak.

Zaten HSYK'nın şuanki yapısı ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki, HSYK büyük oranda akraba bağı içeren kişilerin alındığı bir kurum olmaktan öteye geçememiş... İşte muhalefete göre bu sorunu düzeltmek kötü birşey! (Madde 159)

24- Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulacak. (Madde 166)

25- 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılacak. (Kaldırılacak Olan Geçici Madde 15)

Not : Ek olarak Geçici Madde 18 ve Geçici Madde 19'da düzenlemeler yapılacak...

?

Konuyu özetleyecek olursak; referandum paketindeki maddeler işte bunlar... Muhalefet partilerinin 'hayır' sebebi, taslak içeriğinden ziyade, değişikliği Ak Parti'nin yapıyor olması kanaati acizanemizce... Çünkü zamanında kendi yönetimlerinin hazırladığı taslak bundan daha uç noktalarda...

Bu taslak tabii ki mükemmel değil. Ama elimizdeki kumaş da bu! Herşeye rağmen, bizi daha özgür ve demokrat bir ülkede yaşatacak her türlü girişim, DÜŞMANIMIZ tarafından yapılsa bile EVET diyoruz!

'İçinde şu yok', 'içinde bu yok', 'çiftçiye yararı var mı?', 'kelliğe çözüm olacak mı?' türü tuhaf yaklaşımlarla anayasa oylanmaz. Yapılan düzenlemelerden bir zarar gelmeyeceğini düşünenlerdenseniz, siz de bardağın boş tarafını görmeyi bırakın. Referandum sonuna kadar dolu tarafını görün. Beğeniyorsanız EVET deyin. Zaten bu adımdan sonra, yeni düzenlemeler de peşisıra gelir... Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım...