Salavatın Önemi


   Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:


"Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (Ahzab, 33/56)


   İslam alimleri salavatın üzerinde çok durmuş ve her fırsatta teşvik etmişlerdir. Birçok büyük evliyanın kendi hususi salavat evradı olmuştur. ZamanınBedii'de

salavatı rahmet kapısının tokmağı olarak görmüş, her fırsatta ayrı bir salavatla Efendiler Efendisini (sallalahu aleyhim ve sellem) tazim etmiştir.

    İslam alimleri rahmet ile salavatı bir tutmuş, rahmet isteyenin salavata yapışmasını şiddetle tavsiye etmişlerdir.

  

  Rahmeti Rahman'ı dilersen ey kiram

  ver Muhammed Mustafa'ya çok selam


   Salavat getirmenin birde Efendimiz'e (sav) bakan şöyle bir yönü vardır. Efendimiz'in sav şefaat dairesini bir şemsiyenin altı gibi düşünürsek her salavatta şemsiye uçlarından uzayacaktır. Bu da daha çok insana şefaat hakkı demektir. Rabbimiz bizleri de dahil etsin inşaallah. (amin)


   Hadis-i Şeriflerin dili ile salavatın önemi;


  ✔"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır." [Tirmizi, Salât 357] 


  ✔"Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)


  ✔Efendimizin (asm) adını duyunca salavat getirenler meleklerin hayır duasını alır, getirmeyenler ise bedduasına maruz kalırlar. Ayrıca, Peygamberimiz (asm) de, adını duyduğu halde salavat getirmeyen vefasız ümmetine kırılmakta, bunu da “Burnu sürtülsün!” sitemiyle dile getirmektedir.


  ✔Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selâm edin. Çünkü nerede olsanız salât ve selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Davud, Menâsik: 97.)


  ✔"Günlerinizin en üstünü Cuma günüdür. O gün bana çok salât ve selâm getirin. Çünkü sizin salât ve selâmlarınız bana sunulur.”


  ✔Ey Allah’ın Elçisi, ben sana çok salâvat getiriyorum. Duamın ne kadarını salâvata ayırayım?” Peygamberimiz

   "Dilediğin kadarını” buyurdu. Übeyy yine sordu:

   "Dörtte birini ayırayım mı?” Peygamberimiz yine

    "Dilediğin kadarını, ama arttırırsan senin için daha iyi olur.” buyurdu.

    "Yarısını?”

    "Dilediğin kadarını. Ama arttırırsan senin için daha iyi olur.”

    "Peki, duamın tamamını salâvata ayırsam?”

     "İşte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da bağışlar.” (Tirmizî, Kıyamet: 23)


  ✔"Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” (Müstedrek, 2:456, no. 3576.)