Uyduruk Bir Soru

Apartman yöneticisi hırsızlarla anlaşma imzaladıklarını, hırsızların artık bırakın apartmanı mahalleye bile gelmeyeceklerini iddia eder. Bu konuda öyle emindir ki kendine inananlarla birlikte apartmandaki bekçinin işten çıkarılmasını sağlar, pencerelerdeki parmaklıkların, güvenlik seviyesi yüksek kapıların bir önlem olmaktan çıktığını, insanların birbirine olan güvensizliğini simgelediğini söyleyerek kaldırılmasına ve daha basit sıradan şeylerle değiştirilmesine ön ayak olur. Bakın yaptığınız yanlış, tedbiri elden bırakmak bize zarar getirir diyenler paranoyak olmakla suçlanır, susturulur.

Günler böyle toz pembe geçerken bir gece ansızın evlerin çoğunda gökten zembille inmiş gibi hırsız peyda olur. Devam eden günlerde de hırsızlar bunu düzenli bir hale getirmiştir ama nereden, nasıl geldikleri bir türlü çözülemez. Çözülemeyen bir nokta daha vardır. Yönetici ve arkadaşlarının evlerine hiç hırsız girmemiştir. Bu süreçte bir gün evine hırsız girmeyenlerin ortak işlettikleri radyo programında hırsızların evlere rahat girip çıkabilmelerinin sebebinin çözüldüğünü, anlaşma döneminde, hırsızların rahat hareket edebilecekleri ve çaldıklarını kimseye görünmeden taşıyabilecekleri gizli bir tünel kazdıkları söylenir.

Apartmanın bekçisini kovduran ama kendilerine özel bekçiler tutan ve onlar olmadan bir yere gitmeyen yönetici ve arkadaşları bununla mücadele edeceklerini, hırsızların er ya da geç yakalanacağını ama bir dönem suçladıkları, susturdukları, tavsiyelerine kulak asmadıkları kişilerin kendilerine destek vermemelerinin hırsızların yakalanmasında büyük engel teşkil ettiğini söyler.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir ?

A- Hikaye çok saçma.

B- Yönetici ve hırsızlar ortak çalışıyor.

C- Yöneticiye destek vermeyenler hırsızlardan yanadır.

D- Tünelin varlığını ortaya çıkaran radyo programı ödüllendirilmeli, zamanında tedbiri elden bırakmayalım diyenler cezalandırılmalıdır.

E- Çalınan malların hesabı yöneticiye kesilmelidir.

F- Apartman sakinleri aman olur böyle şeyler deyip,olanları unutup önlerine bakmalıdır.

G- Gerçekten samimi bir girişimde bulunan yönetici aldatılmıştır.