Mağdur

Ölçüsü bozulmuş, vicdanı tükenmiş adalet terazisinde tartmışlar seni,

İstikbalin alınmış elinden...

Ürkek bakışlarının ardında görünür adaletin iflasının resmi,

Titreyen sesinden anlaşılır hüznünün derinliği...

Bunu duyan yüreklerde isyan ateşi,

Bu ateşi soğutan şükür ki iman nimeti...

Ayarı bozulmuşlara tez ayar verilmeli,

Tevekkül edip ilahi adaleti beklemeli...