Her Can Bir Canan

Her şiir postalanmamış birer mektup

Ve her mektup meçhul adreslere bir şiir

Her insan bir gönüle raptolmuş yıldız

Ve her yıldız ışığını yitirmiş bir dünya insan

Her gönül bir yalana kanmış canan

Ve her canan aşk ile kavrulan bir gönül

Her dün yarınları solduran bir dem

Ve her dem yarınlar için düşlenmiş bir dün

Her yaprak bahara özlem içinde bir ruh

Ve her ruh hazana minnet içinde bir yaprak

Her gözyaşı hayatlarda ırmaklaşan bir cevher

Ve her cevher yağmurlara karışan bir gözyaşı

Her mısra sevgiliye hasretle dolu bir yangın

Ve her yangında can bulur hasret-i canana mısra..