Hadsiz Bir Münacat

Yetmedi mi kazandığı zaferleri iblisin?

Arzımız yakarış

Ve arzumuz felâh

Gönüldeki feryadi ancak rahmet dindirir.

Başimiz eğik

Ve sonumuz Allah..

Matem soluyoruz şimdi her nefeste

Yetmez mi divaneliği bunca nefsin?

Ve katre-i matemdir mimlenen gözlerde

Rahmetine muhtacız yâ Râbbel Âlemin..

Arzımız yakarış

Ve arzumuz felâh

Yetmedi mi kazandığı bunca zafer iblisin?..