Sadi-i Şirazi’den Güzel ve Düşündürücü Sözler

Sadi-i Şirazi’den Güzel ve Düşündürücü Sözler

Güzel sözler, sadece güzel değildir. Onları söyleyenlerin halleri belki asıl güzel olandır. Güzel sözler güzellerden gelir. Güzel olabilmek kolay değildir. Güzellik sadece dilde değildir. Güzel kalmak ise zor olandır. Bu büyük şahısların bir cümlesi bile belki bir kitap olur.

İşte O Sözlerden

İdareci hk: Kuvvetlilerin yükünü zayıflar çekerken, padişaha tatlı uyku haramdır.

Çıkrığının ardında ihtiyar kadın sana lanet ederken, meclisin başköşesinden gelen aferinlerin değeri yoktur. 

Gaflet hk: İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmayana nasihat kar etmez.

Tohum hk: Murdar tohumdan, temiz meyva hasıl olmaz.

Merhamet hk: Sen önce kendin merhametli ol da ondan sonra Allah'tan merhamet um.

Ahlak hk: Kendi ahlakını düşmanından dinle, dostun gözünde her yaptığın iyidir.

Kötüler hk: Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.

 Gaye hk: Gayesiz yaşayanlar, nasipsiz kalırlar.

Ayıp Arama hk:  Ayıp arayanın gözleri, hüneri görmez.

Az Yemek hk: Alıştığından az yemek, suretiyle bir insan melek huyuna girebilir. (Oruç, riyazet, takva, nefis terbiyesi vb. ile ilgili)

Karın hk: Çekirge baştan ayağa karından itibaren olduğu için, ufacık bir karınca onu ayağından tutup sürükler.

Söz hk: Söz söylemediğin müddetçe söze sen hakimsin, bir kere söyledin mi o sana hakim olur.