Varoluşsal Kaygılarımız Üzerine:Özgürlük

Özgürlük kavramı, insanın kendini tanımlayabildiği (ben’inin ne kadarının farkına olduğu) ve toplum içersinde birlikte (biz bilinci ile) hareket edebilme yetisidir. Burada önemli olan nokta; insanın ben ve bizini, özgürlüğünü tanımlayabilmek için bir amaç olarak görmesidir.

İnsan bu kavramı bir araç olarak ele alırsa, özgür olduğunu zanneden bir yanılgıya düşebilir. Buna örneği şu şekilde verebilirim; insan doğduğu andan itibaren kendini sürekli ‘ben özgürüm çünkü şuan istediğim her şeyi yapabiliyorum’ diyebilir ki aslında bu cümleyi kuran insan hem bilişsel boyutta bir tutsak hem de davranışsal boyutta bir tutsaktır ve kendinin özgür olduğunu düşünerek büyük bir yanılgı içersine düşer. Çünkü insan bilişsel olarak kavramlaştırdığı ‘özgürüm’ kelimesini, davranışsal olarak ‘istediğimi yapabiliyorum şuan’ davranışıyla farklı boyuta geçiriyor. Ve büyük bir yanılgıya düşerek, bir ömür özgür olduğunu zannederek yaşayabiliyor.

Burada unuttuğumuz bazı tutsaklıklarımız var. Bunlara örneği şöyle verebilirim: Biz insanlar doğduğumuz andan itibaren özgür değiliz çünkü yakın ve uzak çevremizin bizlere sürekli direktifleri/yönlendirmeleri ile karşılaşıyoruz. Yani ismimizi biz seçemiyoruz, dinimizi biz seçemiyoruz, çoğu zaman kiminle oyun oynayacağımızı biz seçemiyoruz, kime aşık olacağımızı biz seçemiyoruz, kiminle evleneceğimizi biz seçemiyoruz, hangi mesleği yapacağımızı biz seçemiyoruz, hangi evde oturacağımızı, hangi ülkenin vatandaşı olacağımızı, hangi partiye oy vereceğimizi çoğu zaman biz seçemiyoruz, ne zaman ölmek istediğimizi biz seçemiyoruz …

Bizim seçimlerimizin çoğu olmayan bir yaşamda biz ne kadar özgür olabiliriz peki? Özgür olabilmek için aslında şuan ki yaşımızdan ve yaşamımızdan itibaren tüm kararları biz almamız ile olgunlaşmıyor özgürlüğümüz! Özgür olmak için ben’imizi (kendimizi) tam anlamıyla tanımak yani ben olabilmek ve bu ben’i toplum içersinde tamamlamak yani biz olabilmek önemlidir. ‘İşte o zaman bizim tanımladığımız özgürlük kavramı olgunlaşmaya başlar ve toplum içersine işte o zaman ben olarak özgür bir birey ve biz olarak da özgür bir topum olabiliriz!’

Kısacası:

‘Senin özgürlüğün, bireysel boyutta ben’in tanımlayabildiğin kadar, toplum içersinde biz diyebildiğin kadar.’