Tarihte Hepimiz Kardeştik

Adem'den bu yana var insanlık, 

Gayesidir insanın darda yanlık, 

Lakin varsa kalpte riyakarlık, 

Yaşayamaz insan dünyada rahatlık. 


Tarihte hepimiz kardeştik, 

Iyi günde kötü günde birleştik, 

Hep birlikte oturdukta dertleştik, 

Şimdi soralım nedendir bu kalleşlik. 


Allah'ın bizden istediği birlik, beraberlik, 

Olmalı amacımız barış ve kardeşlik, 

islamla hepimiz tekamüla eriştik, 

Öyleyse yıkalım biz sebeb-i ihanetlik. 


Olmadık mi hepimiz aynı ana babadan, 

Korusun herkesi tek yüce Yaradan, 

Kötü vasıfları silmeliyiz kafadan, 

Sevmeliyiz faniyi en içten ve en candan. 


Yetmedi mi bu kadar ayrı düştük yardan, 

Kurtulalım gayri yürek yakan ahlardan, 

Çıkmasın insanlık edep ve ardan, 

Yürüyelim birlikte kardeşlik yolundan...