İnsan En Çok Kalabalıkta Yalnızdır

Kalabalık içinde ağlıyordu kadın

Varla yok arasındadır 

Terkedilmiş bir kadın

Gözyaşları akarken gözükmedi

Silerken kimseler görmedi

Yalnız kalbi titredi


Maskesizler için kolaydır ağlamak

Gözünden yaş akmazken de ağlar

İnsanlar sanki görmez, bilmez de yanaşmaz

Maskesizler mutludur hayaller ülkesinde


Çıkmaz bir sokakta yürüyorum hayalinle

El ele 

Yalnız çocuklar hayallerinde yetişkindir 

Oysa ki

Bilirsin.

Mutlu insanlar ülkesinde..