Rasyonalist Sevgi

Sevmek,tutulmak yani aşık olmak duygularımızınmı yoksa beynimizinmi emrettiği sorumluluklar altındadır? İnsanlar aşık olurken bilhassa ondan suni zevk duyarlar.Acıda olsa tatlı olması fark etmez,bu insanı tatmin edebilir.Seven bir kişiyi hayal edersek ve bu kişiyi sahipleme duygusu ile tamamlayıp aşılarsak,ortaya deli(aşık) .Kuşkusuz bu sevginin yarattığı bir sonuçtur.Sahiplenme duygusunu sonradan yüklediğimizi varsayalım.Bu şekilde bu sevenin kısmi bir şekilde rasyonalist olduğunun sonucuna vardık.Sahiplenme duygusunu kontrol eden duygularımız değil beynimiz olacaktır.Ayrıca bu kısa örneği erkek insan üzerinde değerlendirdim.Buraya kadarki kısacık argümanımda,sevmenin hem duygu ve hemde beynimiz ile kontrol edildiğini söyleyebilirim.Benim için platonik sevgi,karşılıklı yaşanan sevgiden farksızdır.Sevmenin ölçüsü her iki ölçüdede insanı tatmin edecektir.Son cümlelerimi kendi düşüncem olarak sayıyorum peki ya siz?...