Kısmen İdealist

Dünya gibi bir yerde kalbinle siyasi olmak...

Siyasiler insanların yaşamlarını belirler, çoğu zaman da kararlarını insanlara sormadan verirler.

Tarihin karanlık sayfalarında idealistler diğerlerine göre hep bir adım öndedir.

Çünkü yaşam ve siyasilik idealistliği gerektiriyor. Ve bu yüzdendir ki, çoğu insan

Siyasiler yüzünden acımasız ve savunmasız yere bu tarihin karanlık sayfalarında 

Katledilmiştir. Benim düşüncem yöneticileri seçerken vicdanlı ve dürüst olup olmamaları

Önemlidir. Önemli olan vicdan ile aklı aynı anda kullanmaktır. İnsan öldürmenin suç olduğu

Dünya yönetiminde kelebek yaşamı gibi birşey oluyor. Tamamen insanların vicdanların ile alakalı olan

Bu durum acımasızlık ile alakalıdır. Akla nazaran gerektiriyor. Size kıssadan da olsa fikirlerimi sundum.