1984 - George Orwell

1984 (Roman)-George Orwell

Roman, Orwell tarafından kaleme alınmış, politik bir roman. Despotik bir dünyada geçen hikayenin günümüze bakan birçok yönü var. Öyle ki günümüzün romanını 67 yıl önce yazmış yazar, diye düşünüyorsunuz. Döneminde yaşanan ya da yaşanabilecek despotikliğe/ tek parti yönetimine/ otoriterliğe karşı bir başkaldırı romanı. Eserde tek parti yönetiminde korku, propaganda ve beyin yıkama ile halkı ve hayatı nasıl manipüle edildiği anlatılmaktadır.
Ülkemizde son iki yıldır yaşanan süreci anlamak için okunmasında fayda var.
1884, yazarın geleceğe ilişkin bir kabus senaryosudur. Fakat biz ülke olarak son iki senedir bu kabusu yaşıyoruz. Bireyselliğin yok edildiği, zihinlerin kontrol altına alındığı, insanların makineleştirildiği, totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle anlatılmış. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan 'oyunlar' düşünüldüğünde ütopik olduğu kadar gerçekçi bir roman. Ayrıca dilin düşünce üzerindeki etkisi yazar tarafından çok güzel işlenmiş.
Can Yayınları'ndan çıkan kitap aynı zamanda 1984 yılında beyaz perdeye de uyarlanmış.(Ha bu arada, kitap 1947-1948 yıllarında yazılmış, 1949 yılında basılmıştır.)