Ölüm

Karmaşık duyguların mezarda

Sürüngenler tarafından kemirilmesi

Günahkar bedenin kubbesi olan beynin

Kendi kendine yaptığı günah hesabı

Bütün bedenin kemirgenlerce

Geldiği maddeye yani toprağa dönüştürülmesi

Ruhun göçü ki şiddete şamil,

Kavimler Göçünden daha da belirgin

Ortalıkta aslında işte ayan beyan

Dünyada kalanların döktüğü gözyaşı

Yaktıkları ağıt lambası ,

İçtikleri dua çeşmesi

Ölüm dudaklarımı kapayan

Zalim bir mühür ,

Ölüm kainatın

Çözülmeyen sınırsız derecedeki denklemi

Ölüm tek sevgiliye kavuşma mevsimi

Vuslatın yegane aracı

Yeniden dirilmenin

Mesai başlangıcı ,

Yalan aşklar aksine aşkın gerçek adı,

Ölüm…


28.06.2015

Beyşehri