Kime Güveneyim? İslamoğlu'na Mı Tefsir Alimlerine Mi?

Tefsir Alimlerine Mi, İslamoğlu’na Mı Güveneyim?

Sn. Mustafa İslamoğlu, “Meleklerin yardımı” değil de Allah’ın “MORAL gücü verme” şeklinde yardım ettiğini ileri sürmektedir...

“MELEKLER ile Yardım” Vardır (1)

“Hani siz Rabbinizden yardım istediğinizde Allah bu çağrınıza 'Ben size ardarda gelecek bin kişilik bir MELEK ordusu ile YARDIM edeceğim' diye cevap verdi”.

“Allah sadece müjde olsun ve kalpleriniz güven bulsun diye size bu yardımı yaptı. Zaten yardım, zafer doğrudan doğruya Allah katındandır. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir”.

Enfal, 9-10

Huvaytıb b. Abduluzzâ der ki:
"Ben Bedir'de müşriklerle birlikte bulunmuş, ibret verici şeyler görmüş, MELEKLERİ görmüştüm ki, onlar gökle yer arasında Kureyşîleri öldürüyor, esir ediyorlardı .[227]

O zaman, kendi kendime:
'Bu adam [Muhammed Aleyhisselam] muhakkak Allah tarafından korunuyor! dedim.[228] Gördüğüm şeyleri hiç kimseye anmadım."[229]

Ebu Davud el-Mâzini der ki:
"Bedir gününde, müşriklerden bir adamı, vurup öldüreyim diye takip ettim.
Kılıcım daha onun başına erişmeden, başının yere düştüğünü gördüm!
Anladım ki; onu benden BAŞKASI öldürdü!"[232]

"Melekler GAYB alemine ait varlıklardır, onların savaşa katılmaları da mucizedir. Gayb alemi ve mucize "akıl üstü alanlar" olduğu için, "meleklerin gelmesini" sadece“moral gücü” olarak te’vil edip aklileştirmek doğru değildir".(1)

Tefsir ve Siyer Alimleri”, Allah Teâlâ'nın, Bedir günü “melekleri indirdiği” ve “meleklerin kâfirlerle savaştığı” hususunda İCMA etmişlerdir. Bu icmaya ve tevatüren gelen nakillere, sönük bir mantıkla KAFA tutmak “icma ve tevatür güneşinin” karşısına “akıl feneriyle” çıkmak gibidir…"(1)

Aşağıda belirttiğim “linkte” bu konu güzelce izah edilmiş… Ve yine bu linkte, Sn. İslamoğlu’nun bu konuda da ilmini (!) konuşturduğu, bu ayetleri, İCMA güneşine rağmen, konu hakkında onlarca da hadis olmasına rağmen yine kendi “akıl fenerine” göre izah ettiği belirtilmektedir...

Sn. Mustafa İslamoğlu, “Meleklerin yardımı” değil de Allah’ın “MORAL gücü verme” şeklinde yardım ettiğini ileri sürmektedir. ..

İnsanın aklına şu soru geliyor: Bu konuyu, ümmetin mütehassısları İCMA ile “meleklerin yardımı” olarak, okuyor, anlıyor, hatta o hadiseyi yaşıyor da neden Mustafa Hoca “MORAL gücü” şeklinde anlıyor, anlatıyor?

Acaba, “ümmetin genel kabulü” olan bu ve benzeri konularda görüş beyan eden muhakkikler, mesela “Arapça” mı bilmiyordu? Hafızlıkları mı noksandı? İhlasları mı noksandı? Anlayışları mı kıttı? 

Onlara güvenmeyeceksem, Sn. İslamoğlu’na nasıl güvenebileceğim?

(1) “Aşağıdaki” nakiller de http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/08/bedirde-melekelerin-yardm.html linkinden iktibas edilmiştir.

[227] Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 492, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 400, İbn Esir, Usdu'l-gâbe, c. 2, s. 76.
[228] Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 492.
[229] Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 492, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 400, İbn Esir, Usdu'l-gâbe, c. 2, s. 76.

[232] İbn İshak, İbn Hisam, Sîre, c. 2, s. 286, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 5, s. 450, Taberî, Tarih, c. 2, s. 283, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 4,s.1644, İbn Esir, Usdu'l-gâbe, c. 5, s. 95, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c. 1, s. 260.