Aşk'a Dair

Aşk nedir bilir misin Ey Can!

Aşk, görmeden sevmenin ilk hecesi…

Aşk, bin dörtyüz yıl önce saçılan tohum fidesi...

Aşk, Kainatı Aydınlatan Gül Yüzlü'nün nefesi...

Aşk, Zeyd Bin Harise misali,

O’na atılacak her taşa sütre olmaktır...

Aşk, Ebu Bekir misali,

Koma halinden uyanırken,

O’na ne oldu demektir...

Aşk, vuslatına ermek için beklediğin,

Beklerken özlediğin,

Özlerken andığın,

Anarken aradığın,

Ararken bulduğun,

Bulduğunda uğruna başını feda ettiğindir...

Aşk, Ferhad’ın deldiği taşta, toprakta değil;

Mevlana’nın sözünde, Yunus’un gönlündedir...

Aşk, Mecnun’un, Leyla’sında değil;

Leyla’nın, Mecnun’u ulaştırdığı yerdedir...

Aşk, çile demektir Ey Can!

Sevdiğinin derdi ile dertlenmektir.

Aşk, bir heves değil;

Ebedi sevmektir...

Gördüğün gibi Ey Can!

Üç harten oluşsa da;

Aşk, bir hazinedir...