İçi Boşalan Duygu: Sevgi

Farkettiniz mi bilmiyorum. Özellikle şu son 10-15 yılda insanın sahip olması gereken ana damarlardan birinin zayıfladığını görüyoruz. Bu ana damarın gün geçtikçe daha da güç yitirdiğini hatta daha da ötesi damarın küçülerek -kof- bir hale geldiğini söylemek galiba yanlış olmaz. Bu ana damarın bir adı var SEVGİ...

"Sevgi yüreğin ölümsüz meyvesi

Sevgi, insanın harcadıkça çoğalan tek sermayesi"

Görünüşte müslümanlığımızın arttığı ancak içinin giderek boşaldığı çağda sevginin İslam'ın özlerinden bir öz olduğunu unuttuk. Ayette geçen "Allah'ı ve Rasul'ünü her şeyden çok sevin" hitabını unuttuk. Dinimizin 2 esas kaynağından biri olan sünnette: geçen o "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız" hadisini unuttuk. Ama buna mukabil mevlidlerimizi, 10000 tefriciyelerimizi vs dinin ibadet değil de sayı kısımlarını bol bol artırdık. Özü değil görüntüyü, anlamı değil adeti, yaşamayı değil konuşmayı olabildiğince artırdık.

Artık günümüz insanı sevmeyi değil sevilmeyi, beğenilmeyi bekliyor. Bunun içindir ki binbir türlü hallere, hareketlere ve çeşitli maskelere bürünüyor. İnsanlara gerçek yüzünü değil maskeli yüzünü göstermesi ve sonunda maskesini gerçek yüzü sanması...

Sevgi denen mefhum günümüzde "aşk" adını alıyor. Aslında bu aşk değil bu çarpık sevgi. Çarpık sevgi de cinsellik, makam, uyuşturucu, mecnunluk, serserilik vardır. Halbuki sevginin ait olduğu yer RUHtur. Ve Ruhun cinselliği yoktur. Saf (ruhani) sevginin altında cinsellik arayanlar ruhuyla değil aklıyla veya başka yerleriyle seven en basit ifadeyle aciz insanlardır. Sevgi ruhtan çıkar ruha gider. Araya 3. bir vasıta girerse orada artık sevgiden söz etmek mümkün olmaz.

Yüreklerimizde sevgi cumhuriyetleri, devletleri kurmanın vakti geldi artık. İnanansan zaten Allah sana bunu emrediyor. KIR İBRAHİMCE Yürek devletine engel olan para, hırs, kadın, erkek dünyalık ne varsa bütün putları. Kur orada sevgi imparatorluklarını. Sevgi dağıtmada cömert ol ayrıca. Çünkü verdikçe çoğalır onun meyvesi. Bırak uzansın her yere sevgi, açsın yeni sürgünler ki daha güçlü olsun yüreğin. Yürekleri fethetsin senin yüreğin. Elele tutuşturalım, bir sevgi ağı kuralım o engin ruhlarla...