Bayram O Bayram Ola...

Bir bayram yaşıyoruz, güzel bir bayram daha… Her zamanki gibi aile, eş, dost ve bütün akrabalarımızla birlikte… Bütün bu güzellikler içinde yine insan, eksiklik hissediyor. Biraz düşününce bu eksiliğin farkına varılıyor… Dünyada bizim gibi bayram yaşayamayan insanların var olduğu, zalimlerin zulüm paletleri altında ezilen kardeşlerimizin olduğu, bizim duamıza muhtaç, bizden yardım bekleyen insanların olduğu… hatırlanır. Tebessümlerin yerini bir duruluk alır. Lokmalar boğazlarda düğümlenir ve eller semaya yükselir, dua dua yalvarma ve yakarmanın zaman dilimi ve en kutlu bir zaman diliminde…

Bayram paylaşmanın, hatırlamanın, yeniden bir dirilişin sembolüdür. Bayram sevginin, saygının, hoşgörünün, kardeşliğin nişanıdır. Bayram, verilen nimetlere şükür etmenin zamanıdır. Bayram, üç asırdan beri boynu bükük İslam Âlemi’nin yeniden dirilmesi için duaların edildiği, mazlumların hatırlandığı zaman dilimidir… Bayram, kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı Rabbimizden bize bir hediyedir…

Alvarlı Efe Hazretleri (Muhammed Lütfi Efendi) ne güzel ifade etmiş bayramı…

Mevlâ bizi afvede

Gör ne güzel ıyd olur

Cürm ü hatalar gide

Bayram o bayram olur

Merhamet ede Rahîm

Dermanı ver Hakîm

Lutfede luf-i Kadîm

Bayram o bayram olur

Feyz-i mehabbet-i Hak

Nur-i hidayet siyak

Cennet-i â’lâ durak

Bayram o bayram olur

Hakk’ı seven merd-i şîr

Kalbi olur müstenîr

Allah ola destigîr

Bayram o bayram olur

Merhametin kânıdır

Afv ü kerem şânıdır

Hep ânın ihsânıdır

Bayram o bayram olur

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Can tuta şitâbını

Bayram o bayram olur

Mevlâ’yı candan seven

Rıza-yı Hakk’a even

Lüft-i Hüdâ’ya güven

Bayram o bayram olur

Hakk’ı seven dîl ü cân

Aşkı eden heyecân

Feth ola bâb-ı cinân

Bayram o bayram olur

Bahr-i keremden Hüdâ

Gark eden nûr-i Hüdâ

Afv ola bây u gedâ

Bayram o bayram olur

Ganîler ede kerem

Ref’ ola derd-i verem

Sahî ola muhterem

Bayram o bayram olur

Nûr-i hidayet dola

Dilde hidayet bula

Nâsırın Allah ola

Bayram o bayram olur

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayram o bayram olur

Dilde ki Rahmân olur

Dertlere dermân olur

zâde fermân olur

Bayram o bayram olur

Lutfî’ye lutf u kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayram o bayram olur.

Evet, Alvarlı Efe Hazretlerinin de ifade etiği gibi; İnşallah “BAYRAM O BAYRAM OLUR…”

Etiketler: Bayram kurban