Allah Korkusu

Allah(c.c.) buyuyor ki: "Ey iman edenler! Allah’tan korkunuz ve o’na itaat ediniz ve herkes yarın için( Kıyamet gününe ne amel işlediğine) baksın. Allah’tan (c.c.) korkunuz, çünkü O, ( iyilik olsun, kötülük olsun ) yaptığınız her hareketten haberdardır". (Haşr Süresi 18)

Allah’tan(c.c.) gelen musibetlere sabırla katlananlara Allah, kıyamet günü her biri ile yeryüzü arası kadar olan yedi yüz derece verecektir.

Zekeriya(A.S) bir gün Yahudilerden kaçar, onlarda ardına düşerler. İz sürücüler kendisine yaklaşınca kalın dallı bir ağaç görür. Ey ağaç yarıl da beni içine al ‘’ diye yalvarır. Bu sırada açılan ağaç Hz. Zekeriyaya (A.S.)’ı gövdesine aldıktan sonra tekrar kapanır. Derken iblis ortaya çıkar, iz sürücülerini iri gövdeli ağacın yanına getirir, bir testere ile ağacı keserek Hz. Zekeriyya Alla’a değil, ağaca sığındığı için  bu yanlış  tutum , helakine yol açar ve testereyle ikiye bölünür. Nitekim Rasullah (S.A.V) gelen bir rivayette Allah (C.C.) şöyle buyurur: ‘'Başına bir bela geldiği zaman bana sığınan kulun, daha o hiçbir istekte bulunmadan, dilediği yerine getirir ve daha yalvarmadan duasını kabul ederim. Buna karşılık başına bir bela geldiği zaman bana değil de varlıklardan birine sığınan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapılarını kitlerim’’ demiştir. Testerenin dişleri beynine geçince Hz Zekeriyya (A.S.) feryadı koparır. Bunun üzerine kedisine şöyle seslenilir : Ey Zekeriyya! Allah sana şöyle buyuruyor:’’ Niye belaya sabretmiyorsun da ‘’ ah’’ diyorsun Eğer bu sözleri ikinci sefer tekrar edersen adını Peygamber defterinden silerim.’’ Bu ağır ihtar üzerine Hz. Zekeriyya ağzından hiçbir feryat ifadesi kaçmasın diye dudaklarını ısırır, iki parçaya biçilinceye kadar sabreder. Aklı başında olan kimse şikayetçi olmadan, başına gelen balaya sabretmeli… Hayat bu kimisi ağır imtihanla ölçülürken kimiside hafif imtihanla denenir. Rasulullah (S.A.V) şöyle buyuruyor: Bir kul hastalanınca Allah ona iki melek göndererek: ''Bakın, kulum ne diyor’’ diye talimat verir. Eğer hasta Elhamdülillah derse bu sözü melekler tarafından Allah’a ulaştırılır. O zaten bilir ya. O zaman Allah buyurur ki: "Bu kulumun eğer canını alırsam onu kesinlikle cennete yerleştireceğim".

"Hiç şüphesiz, Allah sık sık tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever." ( Bakara Süresi 222) 

Ya merhamet suyundan içmeyenlere ne diyeceğiz?  Resulullah buyuruyor ki: ‘’Cennet’e sadece merhametliler girecektir.’’ Orada bulunan sahabeler: Ya Rasulallah! Biz hepimiz merhametliyiz’’ derler. Rasulullah. (S.A.V.) onlara şöyle cevap verir; ‘’Sırf nefsini esirgeyen  kimse merhametli değildir; merhametli kimse hem kendini ve hem de başkalarını esirgeyendir.’’ Rasulullah (S.A.V) buyuruyor ki: ‘’Müslüman eli ile ve dili ile başkalarına zarar vermeyen, hayvanlara merhamet ederek onları güçleri dışında kalan iş ve yüklere koşmayandır.’’ Adamın biri, bir gün  yolda giderken susuzluktan yanacak gibi olur, sonra kuyu bulur, basamaklardan inerek suyun yanına ulaşır, suyu içip yukarıya çıkar. O arada susuzluktan dili sarkmış bir köpek ilişir, içinden (zavallı köpek, susamış ) der. Yeniden kuyuya iner, ayakkabısına su doldurur ve köpeğe suyu verir, bunu bir kaç kere tekrarlar köpeğin susuzluğunu giderir. Adamın bu hareketi Allah’ın hoşuna gider, karşılık olarak onun günahlarını affeder.’’ Hayat ne garip fark etmeden yaptığımız iyilikler Allah’ ın hoşuna gidiyor ve fark edip yaptığımız kötülükler bize ceza olarak dönüyor. Ders almak gerek her şeyden  hayat bir sınav ise dinleyip izlemek gerek insanları,ve kendimizi…