Erdemli İnsanlar

Image title

Erdemli insanlar ; insanlığın, iyiliğin, ahlâkın, saygının, sevginin, alçakgönüllülüğün ne olduğunu bilirler. Erdemli davranan insanlar her zaman çevrelerine karşı ölçülerini korurlar, dürüst olurlar ve hatalarını kabul edip ders çıkartırlar. Erdemli insanlar için hata bir öğüt gibidir.

Erdemli insanlar kalp kırmazlar, onlar güzel yürekli insanlardır. Her yerde duruşlarıyla, konuşmalarıyla erdemli olduklarını belli ederler.

Erdemli insanlar, vefakâr ve aynı zamanda da fedakârdırlar. Sevdiklerinin kıymetini bilirler ve sevdiklerini incitmezler. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkalarına yapmazlar.
Erdemli insanlar, her zaman adaletlidirler, merhametlidirler.
Diyeceğim şudur ki; erdemli olursak her yeni bir güne mutlu başlarız. Ne kadar dürüst, vefakâr ve merhametli olursak vicdanımız da o kadar rahat olur.

Mesele insan olabilmekte değil, mesele erdemli insan olabilmekte.