Motivasyon

Geçmişten günümüze bir çok kişi tarafından motivasyon incelenmiştir. İnsanoğlu fiziksel, ruhsal ve zihinsel açılardan yönlendirerek, motıvasyon kavramına ulaştır.

Motivasyon kavramının tam olarak karşılığı Türkçemizde olmasa da güdüleme manasına gelir. Bir başka manasıyla bireyi davranışa yönlendiren istek ve arzular olarak da tanımlayabiliriz. Psikolojik bir kavram olan motivasyon kelimesi, beraberinde bir sürü mana da getirebiliyor.

Birçok manadan motivasyon incelendiğinde; istemek, hareketi devam ettirmek, hedefe odaklanmak, enerjik hissettiren, başarıya ulaştıran, yaşamayı güzelleştiren ve yaşama kaynağı olduğunu görürüz.

Motivasyonun iki ana özelliği vardır;

  • Motivasyon kişesel bir olgudur. Birini motivasyon eden bir durum veya olay başkasını motivasyondan koparabilir.

  • Motivasyon sadece bireyin hal ve hareketlerinde görülebilir.

Motivasyon, azim ve arzular arasında doğru orantılıdır. Böylece motivasyonun bir süreci vardır. Bu süreçte, motivasyon güdülerin etkisiyle harekete geçer. Güdü, bazı ihtiyaçların karşılanması için bireyi davranışa iten bir kavram olarak tanımlanırken; motivasyon, bu durumu kendisi oluşturmaktadır.

Motivasyon süreci her zaman doyumla noktalanmayabilmektedir.

Maslow insan olmanın psikolojisi adlı kitabında insanların, eksiklik güdülenmesi ve gelişim güdülenmesi içinde yer alan iki grupta değerlendirmiş ve gelişim güdülenmesi içindeki bireyin, gelişim yaşadıkça daha çok güdüleneceğini ve asla doyuma ulaşamayacağını belirtmiştir. (Mosloe, 2001, s.39)

Motivasyon, bireyin hal ve durumuna yön vermek isteyen herkesin başvuracağı bir noktadır. Küreleşen bir dünyada, hızla gelişen değişimlere yetişme kapısı aralar motivasyon bizlere. Yaşanan değişiklik ve gelişmelerden dolayı birey hem başarılı olmak hem de çağa ayak uydurmak istiyorsa motivasyon vazgeçilmez bir yoldur. Çünkü yaşanan bu değişim ve gelişim ulaşmak için bir enerji ve güçlü bir istek gerekmektedir. Bundan dolayı motivasyon çok önemlidir.

Motivasyon başlığı altında birçok teori geliştirilmiştir. Bu teoriler insanları motive eden başlıkları belirlemek ve motivasyonu sürdürme konusunda yardımcı olmaktadır. Motivasyon teorileri ihtiyaç endeksli olmaktadır. Böylece iç odaklı olup, dışsan toerileri de içinde barındırır.

İnsanları harekete geçiren enerji olarak tanımlanan motivasyonun ana amacı;

-isteklilik,

-verimlilik,

-etkililiktir.

Motivasyon, çeşitli insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını yönelik bir konudur. Güdüler sonucu bireyin ihtiyaçları için davranışa geçmektedir.