Özgür bir ruh

Özgürlük: Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma durumudur.Felsefeye göre ise insanın, her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteklerine, kendi düşüncelerine  göre karar vermesi durumudur.

Her insanın belirli bir hakları vardır.Bu haklar her ne kadar özgürlük grubuna girsede, insanların bu alanda da kısıtlamalarının bulunması da mümkündür.Özgür bir birey demek, istediği her bir şeyi yapabilmek de  değildir.Bazen engeller de bizim için özgürlük  sunabiliyor.Her insanın hayatına saygı duyarak, başkalarının hayatına müdahale etmeden özgürlük hakkını kendimize verebilir ve bunu gönül rahatlığı ile kullanabiliriz.Din ve vicdan, eğitim,yerleşme, barınma, kendini ifade edebilme...Bunlar, özgürlüğün çeşitli başlıklarıdır.Özgürlük kavramı, acaba kime göre ve nasıldır diye düşünüyorum!!! Hayvanlar bile özgür olmalı.Tendeki ruh, bitkiler bile yaşamalı.Bu hayat nefes alınca özgürdür çünkü...Bir manzara size ne kadar daha yakın ise, kendinizi bir okadar da özgür hissedersiniz.Bir nevi verilen her şeyin kıymetini bilmektir özgürlük.Yaşama umutla bakabilen,özgürdür.Güneş de özgür değil midir? Güneşi tutan yok.Onu engelleyen de.O sadece Allah'ın kurallarını yerine getiriyor.Bir ruh gibi işte...Ruhun adı özgürlük olmadıkça, yaşayamaz, umutla bakamaz, Ruh en çok sevgi ile beslenen bir tür dokunuşların gizemidir.Hayatın inanılmaz, görünmeyen ama hissedebilen ve hissettirebilendir.Ruh özgür olmadıkça da bu hayattaki haklar karşılanmaz ve tat alınmaz.Ruhun tendeki sessizliğin, gülümseyişlerin uçuşudur özgürlük.

Hak yaşatan, yaşattıracak bir özgürlüktür.Özgürlük ise , doyumu sağlayan tendeki hislerin, duyguların hayata karşı tek anahtarıdır.Ya anahtarı açar, yada açmaz bir engelin ardından...