Devlet Varlığının Gücü

Devlet, bir toplumun tüm hak ve sorunlarını üst otoriteye teslim etmesidir.Toplumun tüm güvence esaslarını ele almaktadır ve bunu barındırmakla mükelleftir. Devletin ortaya çıkış sebebi insanların, belirsizlikten korkmaları ve istikrarın korunması isteği üzerine ortaya çıkmıştır.Bir toplumda devletin varlığı Bu ülkenin kalkınması için gerekli bir pozitif kurumdur.Yani gereği Temel ve esastır.Devlet varlığının amacıda, insanlar arası kargaşayı önlenmesidir. insan haklarını gözetir ve hakların eşit dağılımını yapar. Adaletli bir ülke için varlığını sürdürür, ülkenin daha güzel yönetimini sağlamak için kanun işlevini yerine getirmek, iktidarı güçlü tutmak için elinden geldiğini yapar. Sosyal otorite şarttır. Hayatın kıyıları insanların gücünden faydalanmak için elinden geleni yapar.Devlet varlığının olmaması durumunda hak eşitliği denen bir şey olmazdı.Haklılık elden ele dolaşıp üstünlük toplanırdı kargaşalar ve daha birçok şeyler yaşanırdı mafyaların varlığı üst dereceye çıkar ve ölümlerin çoğaldığı bir toplum olurdu. Devlet ülkeyi modern ülkeler seviyesine çıkartmak için, toplumda disiplini sağlamak için, vatandaşları iç ve dış tehlikelerden korunmak için ve Devleti'nde temel sorunlarını yerine getirmek için var olmuştur.Eğitim ,sağlık, enerji, ulaşım, Adalet sistemlerini tek tek düzenler.Devletin gölgesi tüm beşeri faaliyetlerin üstüne düşer.Yani devlet varlığının olumsuzluğu tartışılamaz.Tabii devletin kim tarafından korunduğu devletin yönetim güveninin olması ve sağlam bir otorite kişiliği alması ile birlikte topluma faydalı olacağı kesindir. Bu yüzden devletin varlığı gereklidir ve şarttır. Ve bunun sonucunda da devlet varlığının olumlu olduğu sonucu ortaya çıkartmaktadır. Her bir nokta nasıl ki bir Merkezi ele alıyorsa ve yönetiyorsa devlette o biçimdir.Devlet kalbin daha doğrusu, şehrin ve ülkenin tek kalbidir. Yani kalp daima atmalı ve kanın pıhtılaşmasını sağlamalıdır. Devletin gücü tartışılmaz...