En Güzel Gül'e

Ey sultanım ,

Ey gönlümün mihrâbı.

Hasret , âşık bu ümmet sana..

Güllerin kokusuna meftûn olduğu yârsın sen..

Düşenin ellerinden tutan aşksın sen..

Hayat seninle güzel..Sen yokken tutsağım bu kafeste..

Ayetlerle indin yüreğime  hep beste beste.. 

Şimdi hangi kelime arz eylesin yüreğimin hâlini sana..?

Aşk sendin Allah'a  giden vuslat yolunda..

Ey dostum , sevgilim ,sevdiğim , 

Ey Efendim   .

Sana köle olmaya geldim..

Alsınlar elimden herşeyimi  

Malımı mülkümü ,dostumu eşimi..

Yalnız seni ister bu âşık , gönül vurgun sana..

Bir köle olsam  kapında yeter bana.

Âh  hasretinden aklı yiter divâne aşıkların..

Dostusun sen , yetimlerin , fakirlerin yalnızların.

Sen nûrsun en karanlık ayda çöle inen..

Meleklerin yüzüne hayrân olduğu cânânsın..

İlmek ilmek işledim yüreğime seni ey yâr.

Aşkının deryasında bir katre idim ben..

Sense güller bahçesinin en güzel goncası..

Ben âşık bülbül idim , bağrı yanık sesimle ,

Sen maşuk idin derde derman olan sözünle..

Hâlim yaman olmuş , cânım kurban..

Senin yoluna güller olmuşken seyrân..

Sen muhabbetin adısın aşk yolunda..

Ben bir âciz divâneyim aşkının cefâsında.

Gözlerim ağlar , ellerim tutmaz seni görmesem..

Mahvolurum , mahşerde bana bir bakmaz isen.

Sevdanın acısınadır , hasretedir bütün âhım.

Ben seni görmeden sevdim  ey güzeller şâhım.❤

 Hadi yansın kalpler Muhammed'in aşkına , 

Yılsın kâfirler , dökülsün , dönsün şaşkına..

 Ne çıkar , şirkin nefreti yaksa bütün bedeni , 

Kalpte senin sevgin varken ey sevgili?