Bireysel Gelişim

Yazar: Murat işge


BİREYSEL GELİŞİM

Küreleşen bir dünyada yaşıyoruz. Her şey hızla gelişiyor ve değiyor. Bunlara karşı da insanoğlu yerini almalıdır. Yerini aldığı sürece zamana daha iyi ayak uydurabilecektir. Bunun en önemlisi kişinin kedini tanımasında geçer. Kısacası bireysel gelişimini sağlamadan geçer.

Bugüne kadar doğu ve batı kaynaklarında hep öğüt içerikli eserler var olmuştur. Bugünkü gerçek manasıyla ilk bireysel gelişim kitabı SELF HELP’dir. Kişi bireysel gelişim başlığı altında kendisini tanır, ilgi alanlarının farkına varıp, oraya yönelir. Gün geçtikçe başarı ve mutluluk merdivenlerini daha da hızlı çıkmaya başlar.

İnsanoğlunun varlığıyla bireysel gelişim farklı katagorilerde kendini göstermiştir. Dinler, hikayeler, efsaneler, anılar ve buna benzer şeylerde hep bireyin gelişimine ön ayak olagelmiştir.

İnsan farkı potansiyellerle doğmuştur. Herkesin potansiyeli birbirinden farklıdır. Bundan dolayı bu yolculukta en önemlisi kişi kendini tanımasıdır. Deyim yerindeyse; iyisiyle kötüsüyle kendini masaya yatırmasıdır. Böylece kendini daha iyi tanımaya çalışmalıdır. Yoksa başkasına bakarak, ona özenerek, çalıntı bir hayat yaşayacaktır. Buda kişiye bir şey katmayacaktır. Tam aksine yavaş yavaş kişiyi potansiyel yokluğuna itecektir. Herhalde insanın başına gelecek en kötü şey bu olsa gerek.

İnsan sahip olduğu niteliklerde bir adım dahi olsa bir ilerleme kat etmeye başladıysa, bireysel gelişim başlamış ve yarar sağladığını söyleyebiliriz. Bireysel gelişim dikkat edilmesi gereken konularda vardır. Bunlar bireyin zihinsel ve fiziksek gelişimi için çok önemlidirler.

 • Hedef belirlemek

 • Kararlı olmak

 • Bakış açısını değiştirmek

 • Fark yaratmak

 • Motivasyon

 • Özgüven artırmak

 • Zamanı yönetmek

 • Deneyim kazanmak

 • Başarı odaklı olmak

 • İmaj sahibi olmak

 • Değişimlere açık olmak

Birey bunlardan birisini kendisi için seçebilir. Çünkü her bireyin ihtiyacı ve seçimi farklıdır. Zaten bireysel gelişim kulvarına giren kişi bunlara dikkat etmeye başlar.

Bireysel gelişimde kişi hedeflerine ulaştıkça kararlı bir şekilde başkalarına yönelmesi gerekir. Böylece gelişim merdivenlerini birer ikişer çıkmaya başlayacaktır. İşin esprisi, birey bu yolculukta kendisiyle yarışır ve kendisini sorgulayan yine kendisidir. Bu yolculukta, birey öğrendiklerini eyleme dökmelidir. Çünkü eyleme dönüşmeyen bir öğretim faydasını göstermez. Eyleme dönüşmeye başladığı an değişim gözle görünecektir. Aslında her birey ister istemez bir değişim içindedir. Çünkü insan insanı maddi ve manevi yönden ister istemez etkileyebilir. Ama bireysel gelişimde oluşturulacak değişim şuurlu ve bilinçlidir. Birey sadece istediği için değişir.

Bireysel gelişim bir öğreti şeklidir. İnsanlardan bir insan olma yolu da olduğunu söyleyebiliriz. Ve böylece birey birinci muhatabının kendisi olduğunun farkına varır.

Gelişim sürdükçe sürer.