Önyargı Kişiliğimizdir

 Önyargı denilince hemen hemen herkes, önyargının ne kadar kötü bir şey olduğunun ve hiçbir şeye önyargıyla yaklaşmamak gerektiğinden dem vurur da vurur. Önyargı kelimesi yine hemen hemen herkesin zihninde olumsuz bir intiba bırakır, fakat ben aynı fikirde değilim.

 Önyargı, yaşamdan edindiğimiz, yaşadığımız, okuduğumuz, tanıklık ettiğimiz olaylar ile birlikte edindiğimiz bakış açısıdır. Yani, önyargı denilen şey, hayata bakışımızı yansıtır ve kişiliğimizin bir parçası ve hatta kişiliğimizin ta kendisindir.

 Önyargıyı reddetmek, kişiliğimizi ve hayatta edindiğimiz tüm tecrübeleri reddetmektir ve hiç de mantıklı değildir. Hayat denilen marotandan en az yara almak ve huzurlu yaşamak için, önyargıyı etkin bir şekilde kullanmaktan başka bir çaremiz yoktur.