Mahşerin Dört Atlısı

Yedi mühürden biri açıldı.

O an dört yaratıktan biri gözüktü.

Beyaz bir atla isa,

Zafer yaymaya geldim dedi.


Ve ikinci mühür açıldı.

O an dört yaratıktan biri gözüktü.

Kızıl bir atla binicisi,

Savaş yaymaya geldim dedi.


Ve üçüncü mühür açıldı.

O an dört yaratıktan biri gözüktü.

Siyah bir atla binicisi,

Kıtlık yaymaya geldim dedi.


Ve dördüncü mühür açıldı.

O an dört yaratıktan biri gözüktü.

Yeşil bir atla binicisi,

Ölüm yaymaya geldim dedi...