Asr-ı Saadet

Asr-ı saadetten bîhaber olan aşkı ne bilsin yâr ? Sevgiliye kavuşmak , O'nu sevip O'nda kaybolmaktır gerçek olan..

Peki asr-ı saadetin gülleri şimdi neden soldu ? İslâm coğrafyası kan , zulüm içinde . Neden ? Hiç düşündük mü ? Yıllar önce asr-ı saadetten koparıp aldılar ümmeti . Sevmeyi unutturdular önce bize. İslâm'ın gençleri bu halde mi olmalıydı ? Oysa biz Kur'an ' a göre insanlığa adanmış en hayırlı ümmet değilmiydik ? Peki ya ne oldu şimdi , biz taşıyamadık emanetimizi .Ümmetin çocuklarına sahip çıkamadık .Asr-ı saadetin gülleri, susuz kaldı O (s.a.v) 'nun yokluğunda .Güneşi battı güllerimizin O'nsuz .Kalmadı güllerden geriye ne koku, ne eser ..Diken oldu , soldu güllerimiz. Ne gençlerimiz Hz .Ali gibi oldu , ne  kızlarımız Hz .Fatıma gibi .Ebû Cehilce yaşayıp Hz.Muhammed (s.a.v) gibi ölmeyi istedik.

Geleceğin Meryemleri ,Haticeleri ,Asiyeleri yetişmeliydi artık.İslam tekrar yayılmalıydı akın akın .Madem ki biz İslam'ın sancaktarıydık , düşmana teslim olmamak vardı Mümin'in kitabında . Çünkü bizler savaşırız şehit oluruz , gazi oluruz .Onlar savaşır Ebabiller bile yeter nefeslerini kesmeye .Çünkü kainat O'nun emrinde. "Kün " emri değiştirir herşeyi .Güneş bir başka doğar "Kün" emriyle .

Madem ki O(s.a.v.) geldi "Kün"emriyle ,O'nun asrının güllerinin birazı Ahir Zaman kardeşlerinde yetişmeli değil miydi ..? Gelecek nesil asr-ı saadetin devamı ,İslam'ın sancaktarı olmalı ,İlahi Aşk yağmuruyla sulanıp ,Muhammedî güneşte yetişmeliydi ahir zaman gülleri..

Madem ki Mehmet Akif der "Yurdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden , ne al sancak iner , ne ezan diner " 

Öyleyse yeryüzünde ümmetin tek bir ferdi bile olsa hala umut var .

Eğer yaşıyorsak  mükellefiz .

Eğer yaşıyorsak halâ şansımız var .

Bu zaman bir olma zamanı .

Bu zaman yeni bir dirilişin ateşini harlama zamanı ,

Asr-ı saadetin esintisini taşıyarak yüreğimize ,

Güllerimizi sulayıp ,İslam sancağının gölgesinde iman nuruyla yeniden açtırma zamanı ..