Vefâsız olanı sevme kalbim

Ben bîçâre, sen bîvefâ.

Acıdan nasibin yoktur senin.

Kalp demleniyor bir çay sıcaklığında.

Anlıyor ,uğruna acıyı kefen biçtiği o yâr zalim.

Dur! Vefâsız olanı sevme kalbim..


#Bivare