Fars Dili ve Edebiyatı Okumak

25 temmuz 2015'te gazetede bir haber okudum. Bu haber şöyle diyordu. Farsça bilen yaşadı. Ben Türk-Dili edebiyatı mezunuyum, tekrar üniversite okumak istedim. Ygs puanım çok iyi değildi. Lys sınavındanda soruları 70 dakika içinde sınavı bitirerek çıktım. 6,5 net yaptım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Çoğrafya Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatını kazandım. Fars dilinin grameri oldukça basit basit cümle yapısı Türkçe'ye benziyor. Dilin geçmiş zaman kökünü bulmak oldukça kolay fiilden nun harfini attıktan sonra geçmiş zaman kökünü buluyorsun. Şimdiki zaman ve emir köklerinin bazı kuralları var. Bu örneğin diğer batı dillerinde olan fiil ezberleme çabasından oldukça kolay, bu bölümün yanında açıköğretimden tarih ve edebiyat da okunabilir. Pek çok islam klasik eseri bu dilde yazılmıştır. Bu dil aynı zamanda Selçukluların resmi dilidir. Konuşma dili ile kitap dili arasında bazı ses farkları vardır. Örneğin; Edebi farsça'da Mitavanam sigar be keşem denirken, konuşma farsçasında mitunam sigar be keşem denir. Bu dil ileride İran'a uygulanan ambargonun kalkmasıyla önemli bir dil haline gelecektir. Bazı sebeplerle ben fars dili ve edebiyatı okuyamadım genç arkadaşlara özellikle Osmanlıca veya Arapça bilgisi olan arkadaşlara tavsiye ediyorum.

Farsça çok eski bir dil Eski Farsça, Orta Farsça ve Yeni Farsça gibi dönemleri var. Yeni Farsça arap istilasından sonra ortaya çıkmış. Lars Johanson ve Süer Eker gibi bazı araştırmacılar, Farsça ve Türkçe arasındaki benzerlikleri ortaya koymuş. Araştırmalar Yeni Farsça'nın oluşumunda Türkçe'nin etkisi olduğunu ortaya koymuş. Mevlana, Hafiz Şirazi, Ömer Hayyem gibi ünlü isimleri anlamak bu dili bilmekle oluyor. Bu yüzden Farsça'nın sadece ekonomik yönden değil manevi yönden de büyük getirilleri var.

Dil Tercihi yapacak arkadaşlar bu bölümü gözden kaçırmasınlar.