Öğretmenlik Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Türkiye’de eğitim sistemi iyi değildir.  Eğitim sisteminde ciddi problemler vardır. Yapılan öğretmenlik alan sınavının içeriği öğretmenlik eğitimi için uygun değildir. 

Öğretmen okulları ortaokuldan itibaren öğretmenlik yapacak kişileri belirlemelidir. Bu okullarda ilk iki yıl sözel ve sayısal olarak ayrılarak mesleki ve temel dersler okutulmalıdır. Öğretmenler, okullarında; MEB’in belirleyeceği kitapları okumalıdır. Öğretmen okulları yatılı olmalıdır. Öğrenciler, Edebiyat ve Türkçe öğretmenliği bölümünde Tiyatro, Aruz ve Osmanlı Türkçesi dersleri almalıdır. Matematik bölümünde ise alan içeriğine iyi hakim olacak ve dünya matematik tarihini öğrenecek ve bilim tarihi dersleri görecektir. Bu fizik, kimya ve biyoloji alanları içinde geçerlidir. Tarih bölümünde öğrenci Ateşten Gömlek, Zeytin Dalı vb kitapları okuyacaklardır. Tarih bölümünde tiyatro eğitimi olacaktır. 

Öğretmenlerin İstihdamı

Öğretmen okulu öğrencileri,  sınavsız eğitim fakültelerine gidecektirler.. Fen-Edebiyat fakülteleri 4’e indirilecek. Eğitim fakülteleri sadece öğretmen okullarından öğrenci alacaktır. Öğretmen okullarında tiyatro öğretmenleri olacaktır.  Bu okullardan yılda 40000 kişi mezun olacaktır.. Mezunlar Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağıtılacaktırlar. Öğretmen maaşlarında yükselme yapılacaktır. Master yapmak için en az 5 yıl çalışmak gereklidir. Öğretmen okulu öğrencileri üniversitedeki son senelerinde Bloom’un Temel öğrenme modeline göre sınıf seviyesinin dengeli dağılmasına yol açacak şekilde zayıf öğrencilere ders verecektir.