Gelenler Var

Gelenler var ..

Tüm İslam aleminin beklediği

Mazlumların keskin kılıçları

Geleceği müjdeleyen Ali'ler Yusuf'lar

Onlar geliyor işte yoldalar

Onlar yaşamak için

Değil ölmek için geliyorlar

Bizlere destek olmaya geliyorlar

Dayanın iman ettikleri için zulüm görenler

Yaklaşıyorlar..

Müjdenlenmiş bize kutlu zafer

Bekleyin ve görün..

Mazlumların kesilsin gözyaşları

Artık kucaklamasın analar babalar

Can vermiş evlatlarını

Bitsin artık bu zulüm

Bitsin artık bu karanlık hissiyat..

Bitsin artık o masum çocukların ağlayışları

Gelsin artık beklenen Allah dostları

Gelenler var

Ne atları var ne arabaları

Dualardan örülmüş zırhları

Bekleyin ve görün

VALLAHİ DE BİLLAHİ DE TALLAHİDE

ZAFER BİZİMDİR...