İlk Hedef Akdeniz

Asker diyoruz ya O aşk eridir

Vatan, millet onda tek sevgilidir.

Gönlünde şehitlik hep hayalidir.

‘’İlk Hedef Akdeniz" can ilkesidir.

Batıya yön verdi neden Cin Seddi.

Meziyet sahibi her ırkın ceddi.

Bildiren kimdir hep zalime haddi

"İlk Hedef Akdeniz" ön cümlesidir...

Kıyamet ipucu gizemindedir

Ay, yıldız başı, Vatan kalbidir.

Yurtta sulh, cihanda sulh öz dilidir.

"İlk Hedef Akdeniz" ’hep dilindedir.

İlk hedef Akdeniz, son hedef doğu

Bize kaldı yani hedefin çoğu.

Harcamalıyız artık varı, yoğu

"İlk Hedef Akdeniz" gayretindedir

Mevlit, Malazgirt, Fetih, Çanakkale.

İzmir’indir dini, milli ihale.

Fikrini temizle, başla ikmale

"İlk Hedef Akdeniz", görev senindir.

İlk Hedefe tek limansın İzmir.

Sana ‘’kavur’’ diyen utansın İzmir.

Herkes zamanında uyansın İzmir

"İlk Hedef Akdeniz" seherindedir.

Ey İzmir! bağrında tarihi demle.

Çok Yakındır İlk Hedefe İlk hamle.

Sonu zafer olan müjdeli cümle

"İlk Hedef Akdeniz" son zaferindir.

Mehti Resul İsa bizi ağırlar.

Muhammedi nurla dolsun bağırlar.

Ey bakar Ama’lar, kalbi sağırlar.

İlk Hedef Akdeniz Roma içindir

Hak nurunu elbet tamamlayacak.

Beklediğin gibi değildir ancak.

Kalplerde tekbirler, elde al sancak

"İlk Hedef Akdeniz" içine sindir.

Dağılsın tespihin, düşsün imame

Her tane bir ilme, farklı âleme.

Mehdilik verilir, "Mehdiyim" deme

"İlk Hedef Akdeniz" kimine kindir.

"İlk hedef Akdeniz’’ hadise şifre.

Viyana Sevdası yanlış deşifre.

Doğrumu düşürmek Kaderi cebre

"İlk Hedef Akdeniz" çok yerindedir.

Söyleyene değil, söyletene bak.

Vatanı Sevmeyi öğretene bak.

Artık kıskançlığı, inandı bırak

"İlk Hedef Akdeniz" hedef kesindir.

İlime, İrfanla maya çalarak

Atalarından öz güven alarak,

Fetihten çok daha güçlü olarak

"İlk Hedef Akdeniz" geleceğindir.

Akdeniz'e diktim bende gözümü.

Hasreti yakıyor nasıl özümü.

Mısralara serdim hasret közümü

"İlk Hedef Akdeniz" hayalimdedir.

Hendek Savaşındaki bir mucize

Nasıl nasip oldu, olacak bize.

Çağlarda, Tarihte gelecek dize.

"İLK HEDEF AKDENİZ" söz Nebi’mize.

Orhan AFACAN