Fetih Öncesi, Fetih Anı ve Fetih Sonrası ~ Şiir

Fetih Öncesi, Fetih Anı ve Fetih Sonrası ~ Şiir

Kutlu Müjde verince Âlemlerin rahmeti

Kim önemser ölümü, kim önemser zahmeti.

Dokuz yüz sene geçti bu hadisle yaklaşık

Sayısız seferler, surların dibinde bıraktı âşık.

‘İslam’ı bul’ diye, ilk giden Eyüp Ensari

Fetihten sonra bulundu kayıp olan kabri

Surların en dibiydi defnine vasiyeti.

Olacak Fethi’n seyriydi hassasiyeti.

Şehitliğine vermişti işareti Resul

İstanbul demek Eyüp, Eyüp demek İstanbul

Fetihti Eyüp’ün İstanbul’a gelme amacı

Anlamadık duaya yaptık O’nu aracı

Yüzlerce sene her akın neticesiz kalmış

Başarısız her akın Bizans’a güven salmış

Bir Bizans ki O Bizans ,haçlılar ona uşak..

Bir Bizans ki O Bizans, bu gün değişik kuşak.

İlk Fetihe gelenlerin imanlarımı yoktu?

Yahut Bizanssın var olan imkânlarımı yoktu.?

Kostantiniye girer önce Gönül erleri-

İslam aşkıyla tanıştırırlar gönülleri

Her asırdaki Ehli Beytin Büyükleri

Muhammed’in nurudur Ruhlarında yükleri.

Fatihin tahta çıkışı tarihte ilktir.

Fatihin tahta çıkışı fetihsi taktiktir.

Neden çocuk yaşta tahta yürüyen fatih.?

Fetih ninnileriyle büyüyen fatih.

Fethi istiyordu, Hem Asrı Saadet, hem ced-

İ453 Mayıs’ı gösteriyordu ebcet-

Rüyalar görülür, Planlar, hayaller kurulur,

Fetih için coşan kalpler, özlemiyle yorulur.

Bir bahane ile Hacı Bayrama sorulur

Payı taht’ta nefesler, nabızlar, diller tutulur.

Büyük Veli Beşikteki Sultan ı gösterir.

‘’Bu Köseyle birlikte ‘’diye sözü bitirir.

Fetih seferi başlatan Sahabe-i Kiram

Âlim, adil Fatihe edildi Fetih ikram...

Bir Sultan Mehmet ki O dört mezhebi tanır.

Bir Sultan Mehmet ki O ilme, akla dayanır.

Ahlaktan da, adaletten’te yoluksundu Bizans

Kur’an ahlaki, Kur’an adaleti referans..

Bizans’ta Halk sarılınca ihlâsla Islama

Kavuştu huzur dolu, onurlu bir yaşama.

Bir Kumandan, Bir Ordu ki fethe inanmış

İmanıyla, silahıyla surlara dayanmış.

Beş yüz yetmiş birden, ta bin dört yüz elli üçe

Dirençler gösterdi Bizans her askeri güce.

Yüreği bir lamelif, bedenin duruşu vav.

Pusuya yatmış avcı, Kostantiniye’yse av.

Göreyim Bizans hadi, bu kuşatmayı da sav.

Korku sesleri geliyor miyav, miyav.

Nemrutun ateşiyle lav’a dönüşsün yağlar

İbrahim’i ateş’mi yakar, lav’mı dağlar.?

Dökülen kızgın yağla et yanar,kemik erir..

Böyle durumda kalbe ihlâs cesaret verir

Dökülürken surlardan Leventler patır, patır.

Sesiz çığlığı sağır kulakları patlatır.

‘’Gelecek ecel bize böyle fetihte gelsin

Hiç değilse o yolda, o niyettenken gelsin.’’

Fetih bu; öyle kazanmak kolay değil.

Olup bitince unutulacak bir olay değil.

Fetihe katılanlar her şeyi göze almış

Muhammed Mustafa’dan Mutluluk sözü almış

Ulubatlı burçlara dikmek için bayrağı

Zorluyor surları askerleriyle bayağı.

Öylesine fazla ki dökülen kızgın yağ.

Hayatı bırak, ölümle bile kurdurmuyor bağ.

Görününce onlara Peygamber burç başında

Kendileriyle Resule varma yarışında..

Günler sonra Kadırgalar karadan akın etti.

İslam’ın çağı geldi, küfür’ün çağı bitti

Direndikçe inatla kızaktaki kadırga

Adımlar zelzele, nefeslerse kasırga..

Asılır kadırgaya imanla, sadakat la.

Bir Levent ki O; yürür Sıratta yağlı halatla.

Kor olmuştur tabanları, kor olmuştur omuzları

Gözüne önünde güç; Kevser havuzları.

Kağnı tekeri gibi inlese de dişleri

Atağa kalkıyordu yere değen dizleri.

Yansın suda Grejuva, aşılmasın hiç surlar

Mükemmel tedbirde bile olur kusurlar.

Ya İstanbul Fatihi alacak Ya Fatih İstanbul’u

Bir yürek ki bağrındaki Çınardan daha ulu.

Uzayan muhasara, sabırsızlaşan Fatih

Sebe’ suresi, ayet on beşle gelen Fetih.

Ümitsizliğe düşürmesin asla yenilgi.

Ümitsizliği zafer eder bulursan bilgi.

Düşmedikçe şehir şımarıyordu Kostantin.

Düşmedikçe şehir secdedeydi Akşemsettin.

Denizde, surda akıl almaz pusu kurdular

Şımardılar, zevki sefa içinde kudurdular.

Şehir alınmayacak, alınmaz sandılar

Bir sabah ‘’Haliçte tekbir ‘’ ile uyandılar

ORHAN AFACAN