Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önerme

Matematikle ilgili yazılarıma yeni bir matematik materyali ile  devam ediyorum. Daha önce paylaşmış olduğum Trigonometri Saati olumlu tepkiler aldı. Öğrenci milleti değil miyiz arkadaş ,kim materyal düşünecek , tasarlıcak da  sonra bi bakalım konuyu anlatmak için yeterli mi , soyut konuları somutlaştırıyo mu dicek? Herkes gibi bizim formasyon grubu da epey zorlanmıştı materyal tasarlama konusunda. Bende gelecek dönemdeki arkadaşlara yardımcı olsun diye önce kendi materyalimi paylaşmıştım. Şimdi de değerli arkadaşım Yahya Aktaş'ın tasarlamış olduğu materyali paylaşıyorum.

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önerme

Materyalin Adı: ELEKTRİK DEVRESİNDE ÖNERME

Materyal İçin Seçilen Öğretim Düzeyi: 9. SINIF

Konu: ÖNERMELER

Kazanımları:

 • Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin olumsuzunu açıklar.
 •  Bileşik önermeyi açıklar; ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini doğruluk tablosunu gösterir.

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önermenin Öğrenciye Katkısı

Öğrenciler bu konuyu ilk defa göreceklerinden dolayı kavramları algılayabilmeleri zor olmaktadır. Öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri ve yanılgıya düştükleri bu konuda yapılandırmacı yaklaşımın ilkeleri benimsenerek görsel bir materyal ile daha çok akılda kalması ve önermelerin mantığının anlaşılması amaçlanmıştır...

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önermenin Öğretmene Katkısı

Öğretmen için ve,veya önermelerinin doğruluk tablosunu oluşturup  bunları öğrencilere anlatmak zor oluyor iken doğruluk tablosunun elektirik devresi ile gösterilmesiyle öğretmenin öğrencilere istenilen davranışları kazandırması kolay hale gelecektir.

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önerme Malzemeleri

 • Kontrapilak
 • Sac Levha
 • Mukavva
 • Sarı,beyaz ve kırmızı karton
 • Yapıştırıcı
 • 14 Adet Magnet
 • Pil yatağı
 • Pil
 • Duy
 • Ampül
 • Anahtar

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önermenin Yapım Aşaması

İlk olarak kontraplağın üzerine seri ve paralel devrelerimizi oluşturduk.Daha sonra kontraplağın alt bölümüne sac levhamızı yapıştırıcı ve çivi yardımı ile tutturduk.Önermelerimiz için kare şeklinde mukavvalar kestik ve üzerine 1,0  değerlerini yazdık.Sağ tarafta bulunan kutudan önermelerimiz yardımı ile doğruluk tablosunu görsel olarak oluşturabiliriz.

Maliyet: 35 TL

Matematik Materyali: Elektrik Devresinde Önermenin Kullanımı

Materyalde matematiğin bileşik önermeler konusu, öğrencinin ilköğretim yıllarında fen ve teknoloji derslerinde öğrendikleri seri ya da paralel bağlanmış elektrik devreleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu sunu da p, q önermeleri anahtar olarak gösterilmiştir. Bu anahtarların açık olduğu durumlarda önermenin doğruluk değeri 1, kapalı olduğu durumlarda önermenin doğruluk değeri 0 olacaktır. Seri bağlanmış elektrik devresi p/\q (p ve q) bileşik önermesini; paralel bağlanmış elektrik devresi ise pVq ( p veya q) bileşik önermesini temsil etmektedir. Devredeki lambanın yanıyor olması ise bileşik önermelerin doğruluk değerinin 1, sönük olması ise 0 olduğu anlamına gelmektedir.

Tasarlayan: Yahya AKTAŞ