Toplumsal Anlamda Sınıf Ayrımının Nedenleri

Sıkça sorulan bir sorudur sınıf ayrımı var mıdır, yok mudur? Ne ile ölçülür bu sınıf ayrımı? İşte bu soruların cevabını vermeye çalışacağım sizlere.

Toplu yerleşimlerin başladığı zamandan, günümüze kadar olan süreçte gözle görülür bir sınıf ayrımı vardır. Tabi ilk çağlardaki sınıf ayrımı ile günümüzdeki sınıf ayrımı kavramları farklıdır. İlk çağlarda bu sınıf ayrımları köleler, kilise ve aristoklardan oluşurken, günümüzde ise proleterya (işçi sınıfı) ve burjuva (şehirli) olarak görülmekte.

Sınıf Ayrımına Neden Olan Etkenler

Şimdi de gelin hep birlikte, sınıf ayrımının sebepleri üzerine kafa yoralım. Sınıf ayrımının geçmişte 3 ana nedeni olmuştur; kültürel farklılıklar, ten rengi ve ekonomik statü farklılığı.

  • Kültür Seviyesi

Aslında bu, işin teknik kısmı. Şu anda bile ülkemizde ve dünyanın her yerinde farklı statülerdeki insanlar arasında sınıf ayrımı var. Bu statü farklılıklarından biraz örnek vermek istiyorum sizlere. Kültür seviyesi, yani bir ilkokul mezunu biri ile üniversite mezununu aynı kefeye konulmuyor ve bu dahi bir nevi sınıf ayrımına yol açıyor.

  • Ten Rengi

İnsanların deri renklerini de sınıf ayrımına yol açan etkenlerden sayabiliriz. Amerika'da siyahlara karşı yapılan ayrımcılık; siyahları köle olarak kullanım 1862 yılında kaldırıldı. Fakat bu tarih sadece resmi olan tarihtir. Tam anlamı ile bu ayrımın kaldırılması 1960'lara dayanıyor.

  • Ekonomik Durum

Bir diğer etken olarak ise insanların ekonomik durumunu gösterebiliriz. Bu etken, sınıf ayrımının ortaya çıkmasındaki en büyük paya sahip olan nedendir. İnsanlar cebindeki para kadar değer görmeye başladığından itibaren  bir ayrım yaşanıyor. Zengin ile fakir aynı ortamlarda bulunmuyor, aynı restorandan yemiyor, aynı bakkaldan alış-veriş bile yapmıyorlar. Yani tabiri caiz ise aynı havayı bile solumuyorlar. İşte bu insanların hayat standartlarını belirliyor. Her insan aynı standartlarda yaşamadığı zaman ortada sınıf ayrımı olmadığından bahsedemeyiz.

Sınıf Ayrımını Ortadan Kaldırmak Mümkün mü?

Peki sınıf ayrımı sorunu nasıl çözülebilir,bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün müdür? Bu  sorunu çözmek o kadar da kolay değildir. Hatta mümkün bile değildir diyebilirim. Sınıf ayrımına karşı çıkan rejimler ile yönetilen ülkelerde bile bu sorunun ortadan kaldırılamadığını görüyoruz. En basit örnek olarak Sovyetleri gösterebiliriz. Sosyalist bir rejimle ülkeyi yönetmeyi denemişlerdir fakat istediklerini tam anlamı ile uygulayamamışlar. Çünkü artık toplumun beynine işlemiş belli bir sistem var ve bunu yıkmak pek kolay değildir. Bunun yanı sıra sınıf ayrımı sorununu çözmek için başa gelenlerinde, başa geldikten sonra kendilerinin lüks içinde yaşamaları, halkının ise sefalet içerisinde yaşamaları bu ayrımın kaldırılayamayacağının göstergesidir.

Oysa ki tüm dinlere göre beyazın siyahtan, siyahın ise beyazdan bir ayrıcalığı yoktur. Bu mantalitenin toplumda oturmayışı ve insanların yaşam standardını yükselttikten sonra geri dönüp bakmayışının bu sorunun nedenini net bir şekilde açıkladığını düşünüyorum.