İki Başlı CaNavar

Soyut dünyanın vazgeçilmez iki kavramı: iyi ve kötü... İnsanoğlunun zihninde siyah ve beyaz kadar birbirinden bağımsız iki kutup... Her ne kadar kalın çizgilerle net bir ayrım olduğu düşünülse de her zaman birbirini besleyen iki kavram... Çünkü birinin varlığı diğerinin varoluşuna muhtaç... Peki hiç sorduk mu kime göre iyi kime göre kötü ? (Asırlarca kesin sonuçlar bulunamamıştır) Ve rahatlıkla söylemeliyiz ki iç içe girmiş bu kavramları ayrı ayrı düşünebilmek insan mantığına yapılmış ihanet olur. Peki insanları, olayları, varlıkları iyi veya kötü olarak sınıflandırmak bizi mutlak bir doğruya götürür mü? ASLA ! İnsan kendi fikirleri ve yaşayışıyla bu kavramların içini doldurur. Bundan dolayıdır ki kişileştirilebilen bu iki kavram adına şu sonuca varabilmeliyiz evrensel iyi ve evrensel kötü hiçbir zaman vücuda getirilmeyecektir.