Ne Yapıyoruz Biz?

Değişememek yorar insanı.

Ne hissediyorsa bugün, yarın da mı aynını?

Kısır döngünün sonu mu bu başı mı?

Atılan adımlar sağa mı sola mı?

Ne yönde yürüyoruz batıya mı doğuya mı?

Aşkla yaşıyoruz, lakin nefret barındırıyoruz

Yorgun gözlerle uyanıp, kırık kalplerle güne başlıyoruz

Aynı zamanda biz de insanları taşlıyoruz.

Yapmadıklarımızı bencilce istiyoruz

Kötü çocuk oluyoruz ve bu yüzden de alamıyoruz

Yiyoruz, içiyoruz, biriktiriyoruz

Ama nankörlüğü de unutmuyoruz

Sevinmek uğruna ne canlar yakıyoruz

Yorulmadık mı hala neden bunca cana kıyıyoruz?

Bıkmadık mı hala ne diye yaşıyoruz?