Koşullu Cümlelerde

gün iyi başlarsa

mutlu olurum

akış yavaşlarsa 

durulurum


kim karşıma çıkarsa

ona bakarım

yolculuk boyu

şaşarım


dalgalar sertleşirse

çok yorulurum

kıyıya varınca

kalırım


karanlık çökerse

gecede olurum

fark edince

uyurum


ağrılarım bırakırsa

seni anarım

yaralarım kapanırsa

rahatlarım