Neydi Aşk?

Hiç görmediği birine aşık olurmuş insan

Hiç ellerini tutmasa da gönülden bağlıdır

Acemi bir kuş gibi bazen yalpalayarak uçar

Sahi aşk neydi? hüzünlü bir gece sonrasın da

Hiç koklayamasa da bilmese de görmese de

Hiç duymadığı birine aşık olurmuş insan

Hiç kavuşamasa da derin bir yaradır

Avcısından korkmuş bir ceylan gibi ürkerek kaçar

Sahi aşk neydi? vuslatı kaderlerine bağlasa da

Hiç sarılamasa da gelmese de geçmese de..