Bende bir hatıran var

Bende bir hatıran var 

Hiç kaybolmayacak kadar belirgin 

Hiç yok olmayacak kadar değerli 

Hiç silinmeyecek kadar anlamlı 


Bende bir şiirin var 

Hiç bitmeyecek dizelerce

Kazıdığım baş harflerin kadar...

Belirgin 

Değerli 

Ve de anlamlı..