İnsanlığa Açılan Kapı

Eğitim; yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, diğer bir anlamıyla "terbiye". Bakın toplum yaşamı diyor, Türkiye'de toplum yaşamını düşünün. Farklılıklara saygı duymayan bir kesim, saldırgan bir kesim, eğitimsiz kesim... Bunlar toplumunu oluşturan bireyler arasındaysa, söz konusu yaşamdan bahsedilebilir mi? Toplum yaşamı, "yaşamı"...Şiddete kurban gidenlerin, düşüncesini kabul etmediği için vurulanların, tecavüz mağdurlarının yaşamı mı? Hangi yaşamdan bahsediyoruz? 

Çocukluğunda şiddet görmüş, o yüzden karısını çocuğunu dövüyormuş.Savunması suçundan daha utanç verici.Madem şiddet gördün, madem o acıyı yaşadın neden başkasına, karına, evladına yaşatıyorsun aynısını? Nedeni ise tam konumuz, Türkiye'de eğitim... Bu adam küçüklüğünde öğrenim görseydi, iyiyi kötüyü kavrasaydı, mantık kurabilseydi belki de sonuçlar bu kadar acı olmazdı. Kadına verilmesi gereken değerleri, demokrasiye verilmesi gereken değerleri, vicdanın varlığını, müslüman olmanın sadece namaz kılmaktan ibaret olmadığını, merhametin önemini öğreten birileri olsaydı daha küçücükken, belki de böyle olmazdı, bu kadar acı olmazdı.

Çocukların karşısına geçip çarpım tablosunu donuk bir suratla öğretmek, öğretmenlik değildir. Bilginin yanında insanlığı da öğretmeli, sevgiyi ve saygıyı aşılamalı bir öğretmen. Ailesi yapamıyorsa öğretmen yapmalı; çünkü karşısındaki çocuk kendi vatanının bireyi olacak ilerde...

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlerden biri olarak, Türkiye'deki eğitim sisteminin çok gerilerde kaldığını utançla belirtmek istiyorum. 

"Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."
-M.Kemal ATATÜRK


"Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır."
-M.Kemal ATATÜRK


"Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır."
-M.Kemal ATATÜRK