Melakeler

Koklasam ki tenini gül bahçelerinde melakeler açar
Savurur güller. yapraklarından aşk rüzgarı etrafı yakar.
Alır götürür kanatlarıyla melakeler.
güllerden bin bir çeşit gül yaprakları yağar.
Bir melakedir ki onlar. kanatlarıyla gül bahçelerinde
sevdiğine sarılınca etrafa aşk nurları saçar