Yaşamak Emaneti

Yaşamak emaneti..

 o nu isteyemeyecek kadar acizken elimizde bulduk. İlkin çocuk masumiyetiyle pamuk gülümsemelerimiz karşıladı onu , sonra meraklı gözlerimizi alamadık sihirbaz oyunlarından. Hayattan aldığımız her yeni ders bize öğrenmeyi öğretti..

 öyle bir emanetti ki o , kimine dar-ı har olurdu ,kimine diyar-ı bahar... Kimi emindi emanete , emanet gibi baktı ona,emanetin bedeli olmazdı, emanetin sahibi olurdu. Kimi ; benim dedi ,İstemeye yüzü olmadığını bildiği halde , elde ettiği ömrü takas etti kire, pasa , dünyaya.. ne elde ettiği ücretten memnun kaldı ne takasla kurtuldu ağır hayat yükünden.. fani dünyanın çilesini taşıdı ukbalara..

Yaşamak emaneti..

Bir haberci ; faniler alemine bir haber saldı : ''Faniyim fani olanı istemem!'' diyen feryada cevap . Göklerde yankılandı emanetin sahibinden bir haber : 

"El Bâki hüvel baki!".. 

Yaşamak emaneti öteler ötesine sahibinden bir haberdi...